นโยบายความเป็นส่วนตัวของ AMB Slot

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล AMB Slot เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้งานเมื่อท่านลงทะเบียนสมัครสมาชิก ใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ บนเว็บไซต์ ข้อมูลที่เก็บรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลการชำระเงิน นอกจากนี้ เราอาจเก็บข้อมูลการใช้บริการ เช่น การเล่นเกม ประวัติการทำธุรกรรม และข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น ที่อยู่ IP และประเภทของเบราว์เซอร์

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล AMB Slot ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เช่น การยืนยันตัวตน การทำธุรกรรมทางการเงิน การปรับปรุงและพัฒนาบริการ รวมถึงการแจ้งข้อมูลโปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ ข้อมูลนี้ยังใช้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ การทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ และการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของเรา

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล AMB Slot จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือได้รับความยินยอมจากท่าน นอกจากนี้ AMB Slot อาจแชร์ข้อมูลกับพันธมิตรทางธุรกิจภายใต้ข้อตกลงที่เคร่งครัดเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน เช่น ผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้ให้บริการด้านการตลาด หรือผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

4. การเก็บรักษาข้อมูล AMB Slot จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบที่มีความปลอดภัย และจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรการเหล่านี้รวมถึงการเข้ารหัสข้อมูล การใช้ไฟร์วอลล์ และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กร

5. สิทธิของผู้ใช้งาน ท่านมีสิทธิในการเข้าถึง แก้ไข ลบ หรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อ AMB Slot ผ่านช่องทางที่ระบุไว้เพื่อดำเนินการตามสิทธิของท่าน นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหากท่านเชื่อว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามกฎหมาย

6. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา AMB Slot อาจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน ข้อมูลที่เก็บรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP ประเภทของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ หน้าเว็บที่เข้าชม และระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชมหน้าเว็บ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานและปรับปรุงบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น

7. คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตาม เว็บไซต์ AMB Slot ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน คุกกี้ช่วยให้เราสามารถจดจำการตั้งค่าของท่านและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของท่าน ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุกกี้ แต่หากท่านปฏิเสธการใช้คุกกี้ อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้ฟังก์ชันบางอย่างของเว็บไซต์ได้

8. ความปลอดภัยของข้อมูล AMB Slot ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างยิ่ง เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยและเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มาตรการเหล่านี้รวมถึงการใช้การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึง และการตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ

9. การเก็บข้อมูลของผู้เยาว์ AMB Slot ไม่ได้ตั้งใจเก็บรวบรวมหรือรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวโดยทันที หากท่านเชื่อว่าเราอาจมีข้อมูลจากหรือเกี่ยวกับผู้เยาว์ กรุณาติดต่อเราเพื่อดำเนินการที่เหมาะสม

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว AMB Slot อาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่น ๆ ที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อรับทราบข้อมูลที่อัพเดทล่าสุด

11. การรักษาความถูกต้องของข้อมูล AMB Slot มุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากข้อมูลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงหรือหากท่านพบว่าข้อมูลที่เรามีไม่ถูกต้อง ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อขอปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง นอกจากนี้ เราจะตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

12. การจัดการและจัดเก็บข้อมูลระหว่างประเทศ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนย้ายไปยังและจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่นอกประเทศของท่าน เราจะดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านและให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการโอนย้ายข้อมูลระหว่างประเทศ

13. การรักษาความเป็นส่วนตัวในเครือข่ายสังคมออนไลน์ AMB Slot อาจใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสื่อสารกับผู้ใช้งานและโปรโมตบริการของเรา ข้อมูลที่ท่านเผยแพร่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์อาจถูกเก็บรวบรวมและใช้โดยเราเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงบริการของเรา กรุณาทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ท่านใช้เพื่อทราบถึงวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

14. การยอมรับและการยินยอม โดยการใช้บริการของ AMB Slot ท่านยอมรับและยินยอมให้เราดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านไม่ยอมรับนโยบายนี้ กรุณาอย่าใช้บริการของเรา ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือถอนการยินยอมได้ตลอดเวลา

15. การติดต่อเรา หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ไลน์ไอดีของเว็บไซส์เรา หรือทางหน้าเว็บของเราได้เลบ

AMB Slot มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด

Scroll to Top